© 2017 Tring Europë - Platformë televizive    I   Të gjitha të drejtat e rezervuara    I   Zhvilluar dhe dizajnuar nga GBITS - Blerim Gajtani

PAGESAT MY TRING IPTV NË EUROPË

KUJDES!

Zgjedhni abonimin e deshiruar ne liste.

MAC Adresen vetem per Riabonime Televizive.

Info:

* Ne Cmimet perfundimtare jan te perfshira 0 deri 4% PayPal Tarife

* Per blerjen e produkteve gjegjesishte paisjeve Tring cmimit i shtohen edhe 9.00 € ne cmimin perfundimtar.