© 2017 Tring Europë - Platformë televizive    I   Të gjitha të drejtat e rezervuara    I   Zhvilluar dhe dizajnuar nga GBITS - Blerim Gajtani

PAISJET IPTV NË EUROPË

Paisjet

APARATI HD

TRING HDS2P

Mundësi inçizimi

,-

,-

EURO

 

CHF

Specifikat

Për ti shiquar kanalet e platformës My Tring IPTV në paisjet Mobile si dhe Tablet juve ju nevoitet të shkarkoni My Tring IPTV app për paisjet iOS dhe Android.